Hugo Roelandt

1983 automatic art project affiche detail (c)Estate Hugo Roelandt
Auto Matic Art Project, 1983
Performance

"From action / performance to the study of MOVEMENT: the videoregistration of mechanical 'auto mobile' objects (toy cars) who chose their own movement and randomly form a colour-composition for the public." - Hugo Roelandt

< Marchandise, Montevideo, Antwerpen, April '83

< Ex, Brussel, Mei '83

< Parkeren in De Singel, De Singel, Antwerpen, Augustus '85

A.M.A.P. is een mobiele compositie waarin de rol van de objecten-op-zich benadrukt wordt. Een gegeven massa kleur – gevat in een opgehangen glazen kader –beweegt, contrasterend met de achtergrond. Een videocamera registreert de kleurvariaties in het vlak, en de relatie met de beweging die eronder zichtbaar wordt.
In het vlak zijn drie kleurgroepen in gelijke mate aanwezig, maar qua ritme en plaatsing kiezen ze hun eigen (com)positie die geprojecteerd wordt op een videoscherm. De beweging wordt voortgebracht door een elektro-chemische reactie. De elementen bepalen zelf het coloriet. Waar de elektro-chemische reactie stopt ligt de orde vast. Het statische vierkant waarin de evolutie plaats heeft contrasteert met de erin evoluerende kleurdynamiek. De objecten en hun toevallige combinatie dragen geen enkele symboliek maar benadrukken de auto-mechanische ontwikkeling in de compositie. ‘Auto’ betekent hier – zoals in ‘autodidact’ – ‘zelf’, ‘vanuit zichzelf’. In A.M.A.P. wordt geweigerd een gefixeerd artistiek product of een vast patroon op te dringen. Het heeft geen zin om iets te willen vertegenwoordigen.

(Uittreksels uit Hugo Roelandt: Let's Expand The Sky, red. Marc Holthof, Occasional Papers, Londen, 2016)