Hugo Roelandt Projects

Pavimenti, 1987
Installatie

Er wordt een monument in de stad gemaakt met (voorwerpen die typisch zijn voor) de stad. Bouwmateriaal eigen aan de stedelijke omgeving wordt toegepast met een andere, artistieke functie. Materiaal: cementen plaveien, 30 × 30 × 5 cm. Het project bestaat uit het doortrekken van een 2-dimensionele reeks plaveien (het voetpad) naar de 3de dimensie: de reeks tegels loopt door op de gevel van een huis. De stad gaat op natuurlijke manier over in haar eigen monument. Er vindt een beweging, een verplaatsing, plaats die constitutief is voor het monument-karakter van het werk: materiaal dat gewoonlijk in twee dimensies toegepast wordt als plat vlak, wordt hier drie-dimensioneel aangewend: als stapeling, als muur. Het project kadert in een serie architecturaal opgevatte monumentale ‘verplaatsingen’. Eerdere werken in de reeks waren het gebruik van een scheepswerf als decor in het Boel-project (1985), een piramide gevormd door alledaagse voorwerpen als cafétafels (Keizershallenproject 1986) of plastic zakjes gevuld met water (Aalst, Fondacio Miro – Barcelona 1986), en een met nieuwe composietmaterialen gevormde obelisk (Hard op de Tong, Beursschouwburg 1987).

(Uittreksels uit Hugo Roelandt: Let's Expand The Sky, red. Marc Holthof, Occasional Papers, Londen, 2016)