Hugo Roelandt Projects

Boelproject / Boel Project, 1985
Performance

"A 450-ton bridgecrane of the Boel-shipyards elevates 21 times 2 autocars and exposes them to the elements: WIND, LIGHT and WATER as direct experiences for the public in the coaches" (Hugo Roelandt)

Hugo Roelandt maakte installaties, maar was geen installatie-kunstenaar: in zijn werk primeerde altijd het unieke en het tijdelijke. Zijn grootste project, gerealiseerd met behulp van een brugkraan van 450 ton op de Boel Scheepswerven in Hoboken, was noch een performance, noch een installatie. Het was een typisch Roelandt-iaanse 'post performance' die een geweldige infrastructuur combineerde met een zeer tijdelijk event - waarvan enkel een serie foto's en een video overblijven. 

Uit de brochure van 850 jaar Hoboken: In het Boel-project wordt, als verwijzing naar de scheepsbouw, gebruik gemaakt van de oerkrachten die meespelen in de scheepvaart: water, wind en labiliteit. Deze drie ervaringsgegevens worden gecombineerd met andere primaire elementen als zwaartekracht en de etherische kwaliteiten van licht en geluid. De mens staat altijd met twee voeten op de grond. Het Boel-project wil hem eventjes uit die toestand brengen, dichter bij wat er gebeurt op een schip. Een primaire ervaring die de mens heeft als hij geen vaste bodem onder de voet heeft, maar een vloeistof. Ondanks de beweging van onze planeet denkt de mens in stabiele termen over zijn toestand. Pas door een verandering van standpunt zoals op een schip stappen, of hier een van de grond optillen, wordt de inherente labiliteit van zijn toestand zichtbaar: de mens merkt dat er beweging is. Het Boel-project wil een dergelijke labiele toestand creëren, als referentie naar de toestand op een schip. Dat gebeurt niet op een klassieke theatrale manier. Het Boel-project is geen vorm van uitbeelding. Het publiek moet de krachten ondergaan, ze zelf ervaren. Niet op een intellectueel, maar op een emotioneel niveau. Het project tracht de relatie van de mens met wat hij ondergaat artistiek aan te wenden.

< Boel Scheepswerven, 850 jaar Hoboken, Antwerpen, Oktober 1985

(Uittreksels uit Hugo Roelandt: Let's Expand The Sky, red. Marc Holthof, Occasional Papers, Londen, 2016)