Hugo Roelandt Projects

Post Performance Project 2(B), 1980
Performance

< DeWarande, Turnhout, October 1980

‘Traditioneel’ artistiek materiaal wordt vervangen door een spel van licht en ruimte. Een audiovisuele omgeving wordt specifiek gecreëerd in functie van de gelaagde ruimte waarin ze gepresenteerd werd. Uit het programmablad van De Warande in Turnhout: ‘Het project (…) is de voortzetting van de in mei 1980 gestarte Post Performance Projects. (…) Het eerste project (…) kon en kan ook steeds herhaald worden in alle mogelijke plaatsen, eventueel zonder begeleidende artiest, waardoor het geheel eerder neigt naar een vorm van installatie. De “installatie” in De Warande heeft analoge kenmerken: de rol van de artiest is quasi overbodig, er is weinig “live” actie, de installatie kan op zichzelf werken. Wat opvalt in dit project is dat er nu wel degelijk rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de ruimte, en dat naast auditieve – (in vorige projecten werd vooral met tekst gewerkt) nu ook visuele middelen worden verwerkt in de installatie: vanuit verscheidene hoeken worden verschillende films en dia’s geprojecteerd op verschillende vlakken in de ruimte.’

(Uittreksels uit Hugo Roelandt: Let's Expand The Sky, red. Marc Holthof, Occasional Papers, Londen, 2016)‚Äč