Hugo Roelandt Projects

Colourframe / Nuances van Wit / Variaties van Wit
Installatie

De projecten Colourframe / Nuances van wit / Variaties van wit zijn studies met licht en kleur, immateriële werken die enkel uit de manipulatie van licht en ruimte bestaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van wat men doorgaans beschouwt als artistiek geëigende materie, maar van nieuwe technieken die ingrijpen op de restvorm, de omgeving, het decor. De leefwereld van de mens wordt het onderwerp van het gebeuren.

In Colourframe (+ + + = +) wordt een vorm van elektronische beeldabstractie gesuggereerd. De restwaarde van elk videobeeld wordt ontleed. D.m.v. additieve en gereflecteerde subtractieve kleurmenging wordt getoond wat zich in één beeldpunt van een kleurenmonitor voordoet. Dit project bestaat uit 3 verschillende sferen met daarin telkens een video-monitor. Elke sfeer bestaat enkel uit een kleurruimte waarin de aanwezigheid van de video-monitor als complementaire kleur fungeert. Drie sferen worden gevormd (via omgevingsbelichting) door de drie primaire kleuren van een kleurendriehoek (rood – groen – blauw). De monitoren in elke ruimte tonen telkens de complementaire kleur (cyaan – magenta – geel). Het additieve proces van de kleurmenging van het licht van de ruimte (zelf verkregen door gereflecteerde subtractieve kleurmenging) en het licht van de monitor wordt getoond. Het medium ‘video’ toont zijn eigen werkwijze – zonder te vervallen in een van de ontelbare pogingen om het beeldscherm op een figuratieve manier te vullen, zonder videokunst te verlagen tot een goedkope vorm van narratieve film.

Het project Colourframe (+ + + = +) is nooit in de hierboven beschreven vorm gerealiseerd maar was de basis van een serie projecten waarin Hugo Roelandt werkte met ruimte en licht. Zo het tentoonstellen van de lege binnenkant van een scheepscontainer (met een spiegel aan het einde en oranje licht dat de reeds oranje binnenzijde deed oplichten) in 1986, een kleurenshow die de neoklassieke gevel en de tuin van de Antwerpse Academie opfleurde in 1996, of een serie lichtprojecten uit de jaren 1990.

(Uittreksels uit Hugo Roelandt: Let's Expand The Sky, red. Marc Holthof, Occasional Papers, Londen, 2016)